Β.Χ.

Η κυρία Ευστρατοπούλου που με επιμελήθηκε είναι ευγενική, ειλικρινης και εξαιρετική στην εργασία της.