Μάκης Π.

Εξαιρετική δουλειά και φοβερός επαγγελματισμός. Το πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι ότι επιδείχθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίλυση όλων των αποριών και την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. κα Κουκοπούλου σας ευχαριστώ.