Κ. Τ.

Όλφη η καλύτερη! πιο γρήγορα και πιο τέλεια, δεν γίνεται!