Κ. Ψ.

Ελισάβετ σε ευχαριστώ για το ωραίο χαμόγελο της κοπέλας μου και την υποστήριξη!! Είσαι φοβερή επαγγελματίας!!!