Γιάννης Β.

«Μετά την επίσκεψη μου στην γιατρό χαμογελάω με πολλή αυτοπεποίθηση.»