Συνέντευξη
της Όλφης Ευστρατοπούλου στην ενημερωτική εκπομπή “Πρωινή αρτηρία”